O djelatnosti

Voditelj Djelatnosti
Tanja Obelić Babok spec.škol.med.
Telefon: +385 (42) 398 532
E-mail: tanja.obelić-babok@zzjzzv.hr

Glavna Sestra Djelatnosti
Lončar Ivančica bacc.ms
Telefon: +385 (42) 398 534

Tim I Varaždin
Adresa: Dom Zdravlja - ZZJZ, Kolodvorska 20
Nositelj tima: Mlakar Ivančica dr.med.
Telefon
+385 (42) 398 530
E-mail: ivancica-mlakar@zzjzzv.hr
Tim II Varaždin
Adresa: Dom Zdravlja - ZZJZ, Kolodvorska 20
Nositelj tima:  Irena Ujlaki Piskač dr.med.
Telefon
+385 (42) 398 531
E-mail: irena.ujlaki.piskac@zzjzzv.hr
Tim III Varaždin
Adresa: Dom Zdravlja - ZZJZ, Kolodvorska 20
Nositelj tima: Obelić-Babok Tanja dr.med.
Telefon
+385 (42) 398 532
E-mail: tanja.obelic-babok@zzjzzv.hr
Tim IV Varaždin
Adresa: Dom Zdravlja - ZZJZ, Kolodvorska 20
Nositelj tima: Babić Čegelj Jasminka dr.med.
Telefon
+385 (42) 398 534
E-mail: jasminka.babic-cegelj@zzjzzv.hr
Ispostave
Tim V Novi Marof
Adresa: Dom Zdravlja Novi Marof - ZZJZ
Nositelj tima: Pikija Paljug Božica dr.med.
Telefon
+385 (24) 611 042
E-mail: bozica.paljug-pikija@zzjzzv.hr
Tim VI Ivanec
Adresa: Dom Zdravlja Ivanec - ZZJZ
Nositelj tima: Petra Vokal dr.med.
Telefon
+385 (42) 784 060

ZBOG SPECIFIČNOSTI POSLA- RADA NA TERENU U ŠKOLAMA, ZA SVE INFORMACIJE OBRATITE SE NADLEŽNOJ AMBULANTI SVAKI RADNI DAN OD 13-14 SATI


Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka