O djelatnosti

Unutar djelatnosti postoje sljedeći odjeli:

- Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku

- Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

KONTAKT telefon: 320 969; fax: 320 066; e-mail: ovisnost@zzjzzv.hr

Glavne aktivnosti djelatnosti:

  • prikupljanje, kontrola, obrada, analiza i objava zdravstveno statističkih podatake (o uzrocima smrti,o bolnički liječenim osobama, o radu specijalističko- konzilijarne zdravstvene službe, o radu i utvrđenom morbiditetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenim ustanovama i njihovoj organizacijskoj strukturi te djelatnicima u zdravstvu županije)
  • pružanje stručne i metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama i djelatnicima na terenu u vezi s poslovima zdravstvene statistike
  • na temelju prikupljenih i obrađenih podataka davanje ocjene zdravstvenog statusa pučanstva županije te ocjenu kvalitete rada zdravstvenih ustanova i organizacije zdravstvene zaštite u županiji
  • uobličavanje javno- zdravstvene politike predlaganjem, poticanjem i sudjelovanjem u organizaciji i provođenju programa promicanja zdravlja, prevencije bolesti i unaprjeđenja kvalitete i sustava zdravstva na razini županije
  • provođenje zdravstvenog prosvjećivanja i promicanje zdravlja prema nacionalnim i županijskim javno-zdravstvenim prioritetima
  • provođenje mjera prevencije kroničnih masovnih bolesti i s tim u vezi provođenje Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti
  • sudjelovanje u provedbi zdravstvenog odgoja svih skupina stanovništva
  • zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti kroz djelatnost Odjela za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti 

Pri Djelatnosti za javno zdravstvo djeluje i Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti formiran je iz nekadašnjeg županijskog Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, kada je isti, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, postao sastavni dio županijskog Zavoda za javno zdravstvo s danom 01. 01.2005.godine.

Odjel djeluje u Varaždinu, Pavlinska 8, i radi prema utvrđenom rasporedu svakim danom osim subote, nedjelje i praznika. U Odjelu rade slijedeći zaposlenici/ugovorni djelatnici:

Mateja Grizelj Benussi, dr. med. specijalist psihijatar, voditelj odjela

Irena Stipešević- Rakamarić, dr. med., spec. javnog zdravstva

Marija Milković, dipl. psiholog-pedagog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Tanja Grabar Lamprecht, sanitarni ing., glavna sestra/inženjer djelatnosti

Mirjana Vincek-Škvorc, prof. psiholog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Vjeran Marić, med. tech., zaposlen na poslovima medicinskog tehničara u djelatnosti

Andreja Kolačko, diplomirana medicinska sestra

Aleksandra Turković, dr. med., spec. psihijatar,subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja

Duje Barišić, dr.med. specijalist psihijatar
Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka