Ispostava Ivanec

Radno vrijeme: od 7.00 do 15.00 sati
Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom radi ponedjeljkom i četvrtkom
Katica Čusek Adamić, dr. med. spec. epidemiolog
Nevenka Genc, san. teh.

Tel: +385 (42) 783 630
Mob: +385 099 6446 233
E-mail: epidemiologija-ivanec@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
22.09.       nema       niska       nema
23.09.       nema       niska       nema
24.09.       nema       niska       nema
25.09.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

20.09.2017
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail