Ispostava Ivanec

Radno vrijeme: od 7.00 do 15.00 sati
Ambulanta za pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom radi ponedjeljkom i četvrtkom
Katica Čusek Adamić, dr. med. spec. epidemiolog
Nevenka Genc, san. teh.

Tel: +385 (42) 783 630
Mob: +385 099 6446 233
E-mail: epidemiologija-ivanec@zzjzzv.hr

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
27.04.       visoka       niska       umjerena
28.04.       visoka       niska       umjerena
29.04.       visoka       niska       umjerena
30.04.       visoka       niska       umjerena

Alergijski semafor

22.04.2018
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail