Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.godini

Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od posebne je važnosti u kreiranju empirijske antimikrobne terapije. Podaci praćenja pokazuju određene trendove i upozoravaju nas na ozbiljnost problema , a osim toga su i obvezujući u nužnosti provođenja svih mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.g.

Iako se proteklih godina bilježila tendencija pada udjela MRSA , u 2016. godini je ponovno došlo do porasta udjela MRSA s 20% u 2015.g. na 25% u 2016.g.

Ohrabruje podatak smanjenja postotka vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 34% u 2015.g. na 14 % u 2016.g.

Od gram negativnih bakterija i dalje je u porastu udio izolata Escherichia coli ESBL pozitivnih s 10% u 2015.g. na 13% u 2016.g. Porastao je i postotak izolata Escherichia coli rezistentnih na kinolone s 18% u 2015.g. na 20% u 2016.g. Zabrinjavajući su podaci o velikoj raširenosti u našoj sredini izolata Klebsiella pneumoniae koji produciraju OXA-48 karbapenemazu. U 2016.g. Značajno je povećan udio izolata Proteus mirabilis koji produciraju ESBL s 16% u 2015.g. na 35% u 2016.g.

Smanjen je udio izolata Acinetobacter baumannii rezistentnih na karbapeneme s 89% u 2015.g. na 82% u 2016.g.

Kod ostalih uzročnika stope rezistencije nisu značajnije odstupale u odnosu na prethodnu godinu.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Datoteke uz članak
2016 G pozitivne 84.42 kB
2016 anaerobi i Camp. 58.60 kB
2016 G negativne parente. 64.96 kB
2016 G negativne peror. 63.57 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka