Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2018.godini

 
Datoteke uz članak
2018 osjetlj. g-pozitivne 526.84 kB
2018 osjetljivost g-negativne na parent 604.68 kB
2018.osjetljiv. g-neg. peror 597.08 kB
2018osjetljivost -anaerobi 508.50 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka