Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Nacionalni preventivni program ( NPP) ranog otkrivanja raka debelog crijeva u RH je aktivan od 2007. godine. Ciljanu populaciju, koja je obuhvaćena programom, čine muškarci i žene između 50 i 74 godine s prosječnim rizikom za razvoj RDC. Važno je naglasiti da sve osobe, unutar ove dobne skupine, imaju jednako pravo sudjelovanja u programu neovisno o posjedovanju važećeg zdravstvenog osiguranja. U Republici Hrvatskoj živi oko 1,5 mil. ljudi ove dobi, a u Varaždinskoj županiji 52 571 osoba.

Do sad su provedena 3 ciklusa pozivanja, u tijeku je 4. ciklus. U prvom pozivanju odaziv za RH je bio 21%, u drugom ciklusu 26%, u trećem oko 23%. U VŽŽ u prvom ciklusu odaziv je bilo 27% , u drugom 19%, a u trećem 22%. ( za treći ciklus su preliminarni rezultati).

Datoteke uz članak
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 568.40 kB
NPP web 587.88 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka