O nama


     

     Djelokrug rada Zavoda za javno zdravstvo jedinica regionalne samouprave  definiran je člankom 101.Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. god. Novim zakonom  povećao se broj djelatnosti unutar Zavoda. Stavak 2. članka 101. glasi «Zavod za javno zdravstvo mora imati organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave.» Sljedeći dokument koji određuje obim rada je Mreža javne zdravstvene službe. Zavod ima organizirane sve zakonom propisane djelatnosti. Temeljna zadaća Zavoda je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva na području na kojem djeluje. Iz dokumenta «Slika zdravlja Varaždinske županije» ( 2003. god.) proizlazi da su vodeći javnozdravstveni problemi naše županije  kronične nezarazne bolesti, alergijske i maligne bolesti te  bolesti ovisnosti.

     Navedeni javnozdravstveni problemi  spadaju u skupinu preventabilnih bolesti i zahtijevaju  multidisciplinarni pristup te značajnije povezivanje i utjecaj na lokalnu zdravstvenu politiku primjenom strategija promicanja zdravlja. Pretpostavlja to odmak s djelovanja prema rizičnim skupinama na djelovanje na čimbenike rizika. Zavod sa svojim djelatnostima i stručnjacima,u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama te nevladinim organizacija treba i može odgovoriti  izazovima.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       visoka
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

30.06.2022
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        visoka

EU projekt

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka