Voda

Laboratorij ispituje, prati i proučava  zdravstvenu ispravnost  vode za  piće,   površinske i podzemne vode , vode za kupanje, šport i rekreaciju, tehnološke, demineralizirane i ostale vode, a  ispituju se fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji.

Voda za piće ispituje se i ocjenjuje prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. 47/08).


Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće obuhvaća:

  • vodu na izvorištu
  • vodu nakon procesa prerade, dezinfekcije
  • vodu u spremniku vode za piće
  • vodu u razvodnoj mreži

Uzorkujemo i određujemo zdravstvenu ispravnost za potrebe ishođenja atesta za minimalne tehničke uvjete, tehničke preglede građevina (uporabne dozvole) za:

  • novosagrađene i adaptirane stambene objekte
  • poslovne objekte
  • ugostiteljske objekte
  • trgovačke objekte i sl.

Pruža usluge analize vode za potrebe HACCP-a.

Na temelju  rezultata fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelje  ispitivanja u podzemnim i površinskim vodama,  utvrđujemo vrstu voda prema Uredbi o klasifikaciji voda (N.N. 77/98 i 137/08) i Uredbi o opasnim tvarima u vodama (N.N. 137/08).

Ispituje fizikalno-kemijske pokazatelje u vodi za kupanje iz zatvorenih i otvorenih bazena prema „Odluci o higijensko-tehničkim uvjetima na bazenima“.

U svrhu provjere zdravstvene ispravnosti vode za piće, građani mogu naručiti uzorkovanje i analizu iz individualnih objekata (bunari, izvori, cisterne, privatni bazeni za kupanje itd.).

Vezani sadržaj

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
17.09.       nema       umjerena       niska
18.09.       nema       visoka       niska
19.09.       nema       visoka       niska

Alergijski semafor

15.09.2019
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka