Svjetski dan sigurnosti na radu - 28. travnja 2011. godine

26.04.2011

Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) od 2003. godine obilježava "Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu" s naglaskom na prevenciji bolesti i ozljeda na radu. ILO svake godine ima cilj smanjiti broj smrti uzrokovanih radom, a  obilježavanjem ovog dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu.

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna povreda na radu i veliki broj profesionalnih oboljenja.

Obzirom na činjenicu da zaposleni danas čine gotovo trećinu stanovništva Hrvatske, očuvanje zdravlja na radu i preventiva zdravstvene zaštite od interesa su cijelog hrvatskog društva.

Sprečavanje i smanjenje štetnih posljedica rada u našem društvu zadatak je niza subjekata: poslodavca, službe zaštite na radu, inspekcije rada, medicine rada, naravno i radnika, ali i Vlade Republike Hrvatske, obrazovnih ustanova i strukovnih udruženja. Svi subjekti imaju aktivnu ulogu u ostvarivanju Ustavom zajamčenog prava radnika za zaštitu života i zdravlja.

Odlukom Vlade RH od 19. travnja 2007. godine (NN br. 43/07.) osnovano je Nacionalno vijeće za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo Vlade RH. Članove Nacionalnog vijeća, koje se sastoji od predsjednika i deset članova, čine predstavnici Vlade RH, poslodavaca, sindikata, ustanova za zaštitu zdravlja, udruga za zaštitu na radu te istaknuti stručnjaci iz područja zaštite na radu.

Temeljem ocjene stanja u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu izrađen je prijedlog Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Na donošenje Nacionalnog programa - utvrđivanje politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu - obvezuje članak 4. Konvencije Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization - ILO) broj 155. i članak 3. Zakona o zaštiti na radu Republike Hrvatske (NN br. 59/96., 94/96., 114/03.,  86/08. i 75/09) kao i Europska komisija vezano za pregovore o pristupanju Europskoj uniji.

Na osnovu prijedloga Nacionalnog vijeća, Vlada Republike Hrvatske 29. prosinca 2008. godine donosi Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje 2009. - 2013. godine.

Strategija programa temelji se na provedbi jednakovrijednih i međusobno povezanih načela (načelo održivog razvoja, načelo razboritosti, načelo prevencije, i načelo partnerstva) a osnovni ciljevi Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu RH (politika zdravlja i sigurnosti na radu) jesu: smanjiti broj ozljeda na radu, smanjiti broj profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom, smanjiti broj nezgoda na radu, poboljšati zdravstveno stanje radnika (prevencija), smanjiti gospodarske gubitke zbog ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine).

Sukladno Globalnoj strategiji o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu Međunarodne organizacije rada, nacionalna preventivna zdravstvena i sigurnosna kultura je ona:
"U kojoj se poštuje pravo na siguran i zdrav radni okoliš na svim razinama, gdje vlada, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u osiguranju sigurnog i zdravog radnog okruženja kroz sustav definiranih prava, odgovornosti i dužnosti, i gdje je najviši prioritet sukladan načelu prevencije. " (Global Strategy on Occupational Safety and Health, ILO, 2003)

Pripremila: Renata Zidarić struč.spec.ing.org.

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
23.09.       nema       umjerena       niska
24.09.       nema       umjerena       niska
25.09.       nema       umjerena       niska

Alergijski semafor

21.09.2022
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka