SANITACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

09.11.2012

STANJE FAZE SANITACIJE

Izvanredno stanje se proglašava u slučaju da je intenzitet poplava i opseg posljedica takav da se uspješna obrana od poplava ne može provesti snagama i sredstvima vodnogospodarskih ispostava, trgovačkih društava i gotovih snaga zaštite i spašavanja. Izvanredno stanja na branjenom području proglašava župan na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja. Ukoliko obim nesreće premašuje mogućnosti i kapacitete gotovih snaga zaštite i spašavanja te snaga civilne zaštite JLS-a gradonačelnik/načelnik upućuje zahtjev za angažiranjem gotovih snaga za zaštitu i spašavanje sa razine Županije u cilju:

 • provođenja mjera zdravstvenog i veterinarskog nadzora u zaštite ljudi i životinja,
 • osiguranja i poduzimanja preventivnih higijensko-epidemioloških mjera za suzbijanje pojava i širenja zaraznih bolesti,
 • organiziranja provođenja mjera biološke i kemijske kontrole vode za piće,
 • organizaciju snabdijevanje pitkom vodom ugroženog pučanstva i sudionika uključenih u izvanrednu obranu od poplava na ugroženom području, od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima. Povjerenstva nastavljaju aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu o zaštiti

REDOSLJED MJERA SANITACIJE

 1. najprije je potrebno osposobiti sustav za opskrbu sigurnom pitkom vodom – predhodna kemijska i bakteriološka analiza vodovodnog sustava , zabijenih pumpi i bunara
 2. omogućiti odvodnju otpadnih voda popravcima kanalizacije ili snacija septičkih jama
 3. omogućiti popravke stambenih i drugih objekata
 4. priključivanje stambenih i drugih objekata na vodovodni i kanalizacijski sustav.

ZADACI HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE DJELATNOSTI

 1. praćenje kretanja zaraznih bolesti ( prvenstveno crijevne zarazne bolesti )
 2. praćenje kliconoša zaraznih bolesti
 3. praćenje provedbi sanitarnih mjera
 4. praćenje pojave zdravstvenih opasnosti u tijeku sanacije poplavljenih područja.

ZADACI DDD DJELATNOSTI

 1. praćenje kretanja zaraznih bolesti u životinja
 2. provođenje DDD MJERA – prvenstveno DEZINFEKCIJE i DERATIZACIJE
 3. praćenje provedbi sanitarnih mjera
 4. praćenje pojave zdravstvenih opasnosti

REDOSLJED POSTUPAKA U SANACIJI

 1. uklanjanje mulja i nečistoća
 2. čišćenje
 3. pranje
 4. dezinfekcija svih stambenih obekata ( domaćinstva , gospodarske zgrade poslovni prostori )
 5. deratizacija ( obavezna preventivna – pojačane mjere ) objekata i poručja

Plačko Ljiljana, dr med. spec.epidemiolog
Mr Hrupački Tomislav dr.med.vet

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
27.09.       niska       niska       niska
28.09.       niska       umjerena       niska
29.09.       niska       umjerena       niska

Alergijski semafor

21.09.2022
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka