SANITACIJSKE MJERE NAKON POPLAVE - NAPUTAK ZA STANOVNIŠTVO

12.11.2012

Kako bi se spriječila pojava epidemija, posebno crijevnih zaraznih bolesti na poplavljenim područjima, potrebno je provoditi slijedeće mjere:

 1. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava redovito se kontrolira i za sada je sigurna za ljudsku uporabu.
  Voda iz individualnih vodoopskrbnih objekata (bunari, zabite cijevi/pumpe) nije sigurna za ljudsku uporabu.
  Vodu za piće koristiti isključivo iz javnog vodoopskrbnog sustava ili originalnu flaširanu vodu.
 2. Temeljito pranje ruku sapunom uz tekuću vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava i po mogućnosti uz dezinfekciju ruku (sa dezinfekcijskim sredstvom koje se može kupiti u ljekarni).
 3. Čišćenje i dezinfekcija – koristiti sredstva za dezinfekciju (npr. koja sadrže klor - ljekarna) ili sredstva za čišćenje uz dodatak dezinficijensa (trgovina) namijenjena za higijenu u kućanstvima :kuhinjskih radnih površina, kuhinjskog posuđa, pribora, uređaja, pribora za jelo,sanitarnih čvorova, umivaonika, slavina, kvaka, zahodskih školjki, podova predmeta i površina koje koristimo, a bile su u kontaktu s potencijalno zagađenom vodom.
 4. Temeljito čišćenje podrumskih, odnosno stambenih poplavljenih prostorija nakon povlačenja vode.
  Potrebno je provesti PREVENTIVNU DEZINFEKCIJU .
 5. Koristiti dobro termički obrađenu hranu (kuhanu, pečenu) ili koristiti konzerviranu odnosno tzv „suhu hranu“.
 6. Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja. Eventualno koristiti povrće koje se može termički obraditi.
 7. U slučaju ozljede, javiti se svom liječniku zbog cijepljenja protiv TETANUSA i potrebne primjene ANTIBIOTIKA.
 8. Nakon povlačenja vode potrebno provesti sanitaciju poplavljenih područja – uklanjanje uginulih životinja, te provesti PREVENTIVNU DERATIZACIJU.

Plačko Ljiljana, dr med. spec.epidemiolog
Mr Hrupački Tomislav dr.med.vet

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
27.09.       niska       niska       niska
28.09.       niska       umjerena       niska
29.09.       niska       umjerena       niska

Alergijski semafor

21.09.2022
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka