Postupanje tijekom poplave – Mjere za sprječavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti

16.09.2014

HZJZ preporučuje sljedeće mjere za sprječavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na poplavljenim područjima u RH:

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE

 • Koristiti vodu za piće isključivo iz kontroliranog javnog vodoopskrbnog sustava ili originalno flaširanu vodu.
 • NE konzumirati vodu iz vlastitih lokalnih vodoopskrbnih objekata (bunara i pumpi) radi zagađenja uzrokovanih poplavama sve do povlačenja voda i provedene dezinfekcije istih.
 • Uspostavljanje alternativne vodoopskrbe (autocisterna ili flaširana voda) je u nadležnosti lokalne samouprave, komunalnih poduzeća, Crvenog križa itd., a nadzor nad istom također provodi sanitarna inspekcija i zavodi za javno zdravstvo.
 • Zbog mogućeg prodiranja onečišćenih voda u oštećene vodovodne instalacije, izvorišta i bunarske vode, potrebno je vodu prije uporabe za pripremu hrane ili piće obavezno prokuhati.
 • Voda se prokuhava tako što se nakon što voda proključa još 15 minuta kuha. Voda se ohladi i spremna je za konzumiranje, a preostala voda se sprema u hladnjak.
 • Prokuhana voda koristi se za piće, pranje ruku i održavanje osobne higijene, pripremanje hrane, pranje voća i povrća.
 • Ukoliko je voda iz lokalnog vodovoda ili bunara zamućena, onda se koristi SAMO kao tehnološka voda, te se NE SMIJE koristiti za piće, kuhanje ili pranje, jer se prokuhavanjem kemijska onečišćenja ne eliminiraju.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST HRANE

 • NE konzumirati hranu koja je bila u doticaju s poplavljenom vodom ili se u hladnjacima otopila i/ili pokvarila uslijed nedostatka električne energije
 • Isključivo konzumirati hranu koja je pakirana u vodonepropusno pakiranje, „suhu“ ili konzerviranu hranu i hranu koja je dobro termički obrađena.
 • Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja, osim eventualno termički obrađenog povrća.

ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

 • Pojačati mjere osobne higijene, češćim pranjem ruku sapunom uz korištenje tekuće vode iz javnog vodoopskrbnog sustava ili prokuhane vode i po mogućnosti uz korištenje dezinfekcijskih sredstava dostupnih u ljekarni.
 • U slučaju pojave povišene tjelesne temperature i/ili drugih znakova bolesti, uključujući simptome crijevnih zaraznih bolesti (povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu) potrebno je obratiti se izabranom liječniku.
 • Ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i cijepljenja protiv tetanusa.

UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

 • Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečišćenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštećene zidove bunara.
 • Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama.
 • Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati s otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača.
 • Kada se bunar napuni podzemnom vodom provesti postupak hiperkloriranja uz nadzor stručnjaka ZZJZ i uz sudjelovanje lokalnih vatrogasnih službi, Crvenog križa ili DUZS-a.
 • Iz bunara uzimati vodu u prikladne posude ili tankove i obavljati naknadnu dezinfekciju po uputama proizvođača dezinficijensa ovisno o volumenu vode u posudi. Nakon provedene dezinfekcije (npr. preparatima na bazi klora), voda se može koristiti nakon vremena određenog od strane proizvođača (minimalno 30 minuta).
 • Nikako ne koristiti vodu za piće direktno iz bunara, bez obzira na obavljenu dezinfekciju.
 • OBAVEZNO se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporuča se koristiti zaštitna odjeća, maska, gumene čizme, te gumene ili plastične rukavice.

MJERE ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

 • Na područjima gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterdžentima. Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu, pri čemu treba koristiti gumene rukavice i čizme. Unutarnje zidove premazati algicidima.
 • Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije i ostale predmete i površine koji su bili u doticaju s poplavnim vodama.
 • Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlijevanja, a ako je došlo do izlijevanja provesti sanaciju tla klornim vapnom.
 • Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru sa ovlaštenim veterinarskim inspekcijskim službama.

Služba za epidemiologiju
ZZJZ Varaždinske županije

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
23.09.       nema       umjerena       niska
24.09.       nema       umjerena       niska
25.09.       nema       umjerena       niska

Alergijski semafor

21.09.2022
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka