Zbirni izvještaj prijave gripe

28.04.2015

Siječanj 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
01.01.-04.01. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.-11.01. O 0 0 3 1 10 28 51 15 108
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.-18.01. O 1 2 2 3 14 32 66 0 120
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.-25.01. O 0 22 17 43 39 38 177 16 352
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.-31.01. O 6 28 30 62 57 87 287 28 585
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO O 7 52 52 109 120 185 581 59 1165
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veljača 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
02.02.-08.02. O 9 40 36 73 71 65 262 30 586
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.-15.02. O 2 44 22 78 53 53 248 14 514
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.-22.02. O 3 26 18 126 78 47 207 20 525
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.-28.02. O 2 12 24 57 52 52 162 23 384
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O0
U0
UKUPNO O 16 122 100 334 254 217 879 87 2009
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ožujak 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
01.03.-08.03. O 0 15 18 67 43 33 166 21 363
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.-15.03. O 0 8 7 41 36 26 131 14 263
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.03.-22.03. O 1 12 8 40 19 16 63 9 168
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.-29.03. O 1 13 9 46 18 8 78 8 181
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O0
U0
UKUPNO O 2 48 42 194 116 83 438 52 975
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Travanj 2015.

Datum Dobne skupine 0 1 - 4 5 - 6 7 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 64 65+ UKUPNO
30.03.-05.04. O 0 0 3 10 5 4 51 4 77
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.04.-12.04. O 0 0 0 1 1 1 8 1 12
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.04.-19.04. O 0 0 0 0 3 1 4 0 8
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.04.-26.04. O 0 0 0 1 0 0 3 0 4
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.-03.05. O0
U0
UKUPNO O 0 0 3 12 9 6 66 5 101
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
29.10.       nema       niska       niska
30.10.       nema       niska       niska
31.10.       nema       niska       niska

Alergijski semafor

31.10.2022
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka