NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju

10.01.2018
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

- kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

- zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine

- odobrenje za samostalan rad

- aktivno znanje jednog stranog jezika

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

1. Diplomu Medicinskog fakulteta

2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu

3. Odobrenje za samostalan rad

4. Dokaze o aktivnom znanju jednog stranog jezika

5. Domovnicu

6. Životopis

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti slijedeće dokaze:

1. Preslik odobrenja za samostalan rad

2. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

3. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju

4. Preslik nagrada za vrijeme studija

5. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

6. Popis objavljenih radova i kopije radova

7. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u trajanju jednakom vremenu trajanja specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Datoteke uz članak
natječaj specijalizacija mikrobiologija 2017 126.17 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
27.09.       niska       niska       niska
28.09.       niska       umjerena       niska
29.09.       niska       umjerena       niska

Alergijski semafor

21.09.2022
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka