Dijagnostika bolesti COVID-19 – informacije za korisnike

23.04.2020
Uzorci se uzimaju u Općoj bolnici Varaždin ( za hospitalizirane pacijente) i u specijaliziranoj „COVID ambulanti“ u sklopu Doma zdravlja Varaždinske županije.

Uzorci se dostavljaju u Djelatnost za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (Mikrobiološki laboratorij) do 7:30 ujutro, iznimno do 11:00 sati

Nalaz pretrage gotov je isti ili sljedeći radni dan.

Kontakt: 042653168

042653165

Datoteke uz članak
Upute za prikupljanje uzoraka za testiranje na COVID-19 260.54 kB

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
23.09.       nema       umjerena       niska
24.09.       nema       umjerena       niska
25.09.       nema       umjerena       niska

Alergijski semafor

21.09.2022
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka