Poništenje dijela natječaja za zapošljavanje

25.11.2022
Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog 09. studenoga 2022. godine, u Narodnim novinama br. 132, na internetskoj stranici HZZ te na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, pod točkom 2. koja se odnosi na zapošljavanje dipl. psihologa / mag. psihologije na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj, m/ž.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
31.03.       visoka       nema       umjerena
01.04.       visoka       nema       umjerena
02.04.       visoka       nema       umjerena

Alergijski semafor

27.03.2023
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        niska

EU projekt


Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka