Image Map

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
03.07.       niska       umjerena       visoka
04.07.       niska       umjerena       visoka
05.07.       niska       umjerena       visoka
06.07.       niska       umjerena       visoka

Alergijski semafor

28.06.2015
Drveće        niska
Korov        umjerena
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail