Image Map

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
06.05.       visoka       niska       umjerena
07.05.       visoka       niska       umjerena
08.05.       visoka       niska       umjerena
09.05.       visoka       niska       umjerena

Alergijski semafor

01.05.2016
Drveće        niska
Korov        niska
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail