PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
25.07.2017        nema        umjerena        niska kopriva, trava, ambrozija 17 - 24°C
26.07.2017        nema        umjerena        niska kopriva, trava, ambrozija 15 - 22°C
27.07.2017        nema        umjerena        niska kopriva, trava, ambrozija 14 - 23°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
25.07.       nema       umjerena       niska
26.07.       nema       umjerena       niska
27.07.       nema       umjerena       niska

Alergijski semafor

23.07.2017
Drveće        nema
Korov        visoka
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail