PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
19.05.2022        visoka        umjerena        visoka borovi, trave, koprive 11 - 25°C
20.05.2022        visoka        umjerena        visoka borovi, trave, koprive 16 - 31°C
21.05.2022        visoka        umjerena        umjerena borovi, trave, koprive 14 - 28°C
22.05.2022        visoka        umjerena        visoka borovi, trave, koprive 13 - 26°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
19.05.       visoka       umjerena       visoka
20.05.       visoka       umjerena       visoka
21.05.       visoka       umjerena       umjerena
22.05.       visoka       umjerena       visoka

Alergijski semafor

16.05.2022
Drveće        visoka
Korov        umjerena
Trave        visoka

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka