PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
27.04.2018        visoka        niska        umjerena jasen, vrba, breza 11 - 20°C
28.04.2018        visoka        niska        umjerena jasen, breza, vrba 10 - 25°C
29.04.2018        visoka        niska        umjerena jasen, vrba, breza 14 - 26°C
30.04.2018        visoka        niska        umjerena jasen, vrba, breza 13 - 24°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
27.04.       visoka       niska       umjerena
28.04.       visoka       niska       umjerena
29.04.       visoka       niska       umjerena
30.04.       visoka       niska       umjerena

Alergijski semafor

22.04.2018
Drveće        visoka
Korov        nema
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail