PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
22.09.2017        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 10 - 19°C
23.09.2017        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 10 - 19°C
24.09.2017        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 12 - 17°C
25.09.2017        nema        niska        nema ambrozija, kopriva 9 - 16°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
22.09.       nema       niska       nema
23.09.       nema       niska       nema
24.09.       nema       niska       nema
25.09.       nema       niska       nema

Alergijski semafor

20.09.2017
Drveće        nema
Korov        niska
Trave        nema

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail