PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
17.08.2018        niska        visoka        niska ambrozija, kopriva 16 - 29°C
18.08.2018        niska        visoka        niska ambrozija, kopriva 17 - 30°C
19.08.2018        niska        visoka        niska ambrozija, kopriva 17 - 30°C
20.08.2018        niska        visoka        niska ambrozija, kopriva 17 - 31°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
17.08.       niska       visoka       niska
18.08.       niska       visoka       niska
19.08.       niska       visoka       niska
20.08.       niska       visoka       niska

Alergijski semafor

15.08.2018
Drveće        niska
Korov        visoka
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka