ALERGIJSKI SEMAFOR
Dnevna koncentracija peluda u zraku
MJERNA POSTAJA: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
29.06.2016
Drveće        umjerena
Korov        visoka
Trave        umjerena
Prevladava pelud:  kopriva, kesten, trava
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
01.07.       umjerena       visoka       umjerena
02.07.       umjerena       visoka       visoka
03.07.       niska       visoka       umjerena
04.07.       niska       visoka       visoka

Alergijski semafor

29.06.2016
Drveće        umjerena
Korov        visoka
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail