ALERGIJSKI SEMAFOR
Dnevna koncentracija peluda u zraku
MJERNA POSTAJA: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
27.04.2016
Drveće        visoka
Korov        niska
Trave        umjerena
Prevladava pelud:  breza, trava, kopriva
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
29.04.       visoka       niska       niska
30.04.       visoka       niska       niska
01.05.       visoka       niska       niska
02.05.       visoka       niska       niska

Alergijski semafor

27.04.2016
Drveće        visoka
Korov        niska
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail