ALERGIJSKI SEMAFOR
Dnevna koncentracija peluda u zraku
MJERNA POSTAJA: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
26.08.2015
Drveće        nema
Korov        vrlo visoka
Trave        niska
Prevladava pelud:  ambrozija, kopriva
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
28.08.       nema       vrlo visoka       niska
29.08.       nema       visoka       niska
30.08.       nema       visoka       niska
31.08.       nema       visoka       niska

Alergijski semafor

26.08.2015
Drveće        nema
Korov        vrlo visoka
Trave        niska

Varaždin,
I. Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail