ALERGIJSKI SEMAFOR
Dnevna koncentracija peluda u zraku
MJERNA POSTAJA: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
17.09.2014
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska
Prevladava pelud:  ambrozija
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
Alergijski semafor
17.09.2014
Drveće        nema
Korov        umjerena
Trave        niska
Peludna prognoza
Datum Drveće Korovi Trave
19.09.
nema
umjerena
niska
20.09.
nema
umjerena
niska
21.09.
nema
umjerena
niska
22.09.
nema
niska
niska
Kontakt

Varaždin,
I.Meštrovića bb
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Ispostava Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Ispostava Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Ispostava Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

Zavod za javno zdravstvo
Varaždinske županije


Varaždin, I.Meštrovića bb
Tel: + 385 (42) 653 152
Fax: + 385 (42) 653 172
E-mail: info@zzjzzv.hr

Kontaktirajte nas online!

webmail