PELUDNA PROGNOZA
Datum
Drveće

Korovi

Trave
Prevladava
pelud
Vrijeme
03.08.2020        nema        visoka        umjerena koprive, trave, započela cvatnja ambrozije 18 - 30°C
04.08.2020        nema        visoka        umjerena koprive, trave, započela cvatnja ambrozije 15 - 26°C
05.08.2020        nema        visoka        niska koprive, trave, započela cvatnja ambrozije 12 - 21°C
       samo izrazito osjetljive osobe će imati tegobe
       većina osjetljivih osoba će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe
       sve alergične osobe će imati tegobe

Peludna prognoza

Datum Drveće Korovi Trave
03.08.       nema       visoka       umjerena
04.08.       nema       visoka       umjerena
05.08.       nema       visoka       niska

Alergijski semafor

02.08.2020
Drveće        nema
Korov        visoka
Trave        umjerena

Varaždin,
I. Meštrovića 1/11 
tel: + 385 (42) 653 152
fax:+ 385 (42) 653 172

Epidemiološka ambulanta Ivanec 
tel: +385 (42) 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg
tel: +385 (42) 819 433

Epidemiološka ambulanta Novi Marof 
tel: +385 (42) 612 912 

E-mail: info@zzjzzv.hr
Kontaktirajte nas online!
webmail
Zaštita osobnih podataka